Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

1. NEM-FOGYASZTÓ WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Nem-fogyasztó webáruházi vásárlókra vonatkozó különös feltételek kizárólag webáruházi vásárlás esetén

Felhívjuk rá üzleti partnereink figyelmét, hogy az általános szerződési feltételekben található, a hatályos jogszabályok szerinti fogyasztói jogosultságok nem illetik meg a vállalkozásokat (ide értve az egyéni vállalkozókat, cégeket és más, nem természetes személy jogalanyokat).

A vállalkozási tevékenységet végző vásárlóinkra nem vonatkoznak a következő jogszabályok és az azokban írt jogok és jogosultságok: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről fogyasztókról szóló rendelkezései 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  A panaszügyintézés során a vállalkozás vevőket nem illeti meg a fogyasztókra vonatkozó panaszügyintézés, így különösen nem fordulhatnak fogyasztóvédelmi szervhez a termékekkel kapcsolatos panaszaik tekintetében, nem jogosultak továbbá fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére.

  A vállalkozás vevők békéltetőtestületi eljárás kezdeményezésére nem jogosultak.

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján kialakított fogyasztói tájékoztató vállalkozás vevőkre nem vonatkozik.

  Vállalkozás vevőinket feltétlen elállási jog nem illeti meg, valamint jogszabály kötelező jótállás körébe tartozó terméket nem határoz meg. Jótállással a termékek kizárólag az Eladó üzletpolitikai döntése alapján rendelkeznek az általa eladott termékek.

  A kellékszavatosságra vonatkozó hibás teljesítési vélelem vállalkozás vevők esetén a hatályos jogszabályok szerint nem alkalmazandó. A kellékszavatossági idő a vállalkozás vevők esetén 1 év. Termékszavatosság a vállalkozás vevőket nem illeti meg.

  Adatkezelési tájékoztató